Informasjon til de som deltok på Norway Grand Prix 05.-09. juni 2024

Postet av Bærum Rideklubb den 22. Jun 2024

Dette er informasjon til våre medlemmer som deltok på Norway Grand Prix 05.-09. juni på Gjeldsten Arena. I en stall der flere av Bærum Rideklubbs medlemmer sto oppstallet, sto det også en hest fra en stall hvor det nå er påvist kverke. Kverke er listeført sykdom (liste 2-sykdom). Det er, så vidt vi vet, ikke påvist symptomer på noen av hester som deltok.

 Du kan lese mer om sykdom her: Kverke | Mattilsynet og her: Kverke (vetinst.no)

Her generell informasjon om regler når det er mistanke om listeførte sykdommer:

Dette står i Dyrehelseforskriften § 22:

 § 22.Driftsansvarliges plikter ved mistanke om eller påvisning av nasjonal liste 1- eller 2-sykdommer hos landdyr, reptiler, amfibier og sjøpattedyr

Ved mistanke om eller påvisning av sykdom, som er listeført som nasjonal liste 1- sykdom angitt i vedlegg 1, skal driftsansvarlig iverksette relevante tiltak angitt i forordning (EU) 2020/687 artikkel 5, som gjennomført i dyresykdomsbekjempelsesforskriften § 3, inntil annet er bestemt.

Ved mistanke om eller påvisning av sykdom som er listeført som nasjonal liste 2-sykdom angitt i vedlegg 1, gjelder følgende inntil annet er bestemt:

1.

Dyr av arter som er mottakelige for sykdommen skal ikke føres ut av anlegget.

 

2.

Driftsansvarlig skal, så langt råd er, iverksette tiltak for å hindre smittespredning og bekjempe sykdommen.

 

3.

Uvedkommende personer skal ikke gis adgang til dyrerom hvor dyr av arter som er mottakelige for sykdommen oppholder seg. Inngang til driftsbygninger skal være merket med Mattilsynets varselskilt.

 

4.

Sørge for at anleggets journaler over produksjon, helse og sporbarhet ajourføres.

 

 Dersom du har observert symptomer på kverke på din hest eller andre hester på stallen, er det viktig at du raskt kontakter Mattilsynet. Temperaturmålinger 1-2 ganger om dagen av hestene vil gi en indikasjon på om hesten er smittet.

Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med Mattilsynet på telefon 22 40 00 00.


 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.