Det er ulike måter å komme i kontakt med Bærum Rideklubb på. Under er det listet opp ulike kontaktpunkter som kan benyttes for ulikt formål. For generelle henvendelser oppfordrer vi til å benytte kontakt-skjema under. 


E-postFormål
baerum.rideklubb@gmail.com
Benyttes for generelle henvendelser til klubben.
brkdelbilder@gmail.com
Benyttes for å dele bilder med Bærum Rideklubb som klubben kan benytte i sosiale medier. 
brkgrontkort@gmail.com
Benyttes for henvendelser knyttet til Grønt Kort-kurs i regi av Bærum Rideklubb. 
brkarrangement@gmail.comBenyttes for henvendelser knyttet til arrangementer i regi av Bærum Rideklubb. 
brkstevne@gmail.comBenyttes for henvendelser knyttet til stevne i regi av Bærum Rideklubb.