Medlemsstøtten 2024


De seneste årene har styret i Bærum Rideklubb vært både glade og stolte over å kunne tilby konkurranserytterne våre et lite støttebidrag i form av rytterstøtte. Utøverne fra klubben vår som aktivt konkurrerer i både sprang, dressur og feltritt på mange nivåer, er ansiktet vårt utad, og er derfor svært viktige for oss.

Men, ALLE medlemmer av Bærum Rideklubb er viktige for oss, og derfor er styret godt i gang med å utforme kriterier for en utvidet støtteordningen. I 2024 lanserer vi BÆRUM RIDEKLUBBS MEDLEMSSTØTTE_2024.pdf, som vil erstatte rytterstøtten. Med den nye ordningen vil de aller fleste av klubbens flotte og aktive medlemmer kunne søke støtte. 

Du vil finne informasjon om den nye støtteordningen her, så snart den er klar. Tanken bak å endre støtteordningen er å nå flere medlemmer og kunne belønne frivillig innsats, som all idrett er tuftet på. Den nye ordningen vil blant annet være basert på at man legger ned et visst antall timer frivillig arbeid i løpet av året. Det være seg å yte ekstra innsats på stevnene våre, delta på dugnadsarbeid og stille som hjelper for klubbaktiviteter. Målet er å motivere flere til å stille opp, slik at vi kan øke aktivitetsnivået i klubben enda mer.  

Vil du hjelpe til? Send en epost til brkarrangement@gmail.com eller ta kontakt via pm på instagram eller facebook. For å jobbe på stevner, så kan du også ta direkte kontakt med stevneleder. Du finner kontaktinformasjon på nryfstevne.no.