System for varsling - et viktig ledd for å sikre trygg rytterglede for alle


Å varsle betyr å si ifra eller advare om kritikkverdige eller ulovlige hendelser eller handlinger i et idrettslag, idrettsråd, særforbund eller idrettskrets. Man kan varsle om egne opplevelser, om hendelser eller handlinger man har direkte kjennskap til, har oppdaget eller har hørt om fra andre.


Det er utviklet et felles varslingssystem for alle særforbund innunder Norges idrettsforbund.


Les mer om varsling og hvordan du kan varsle på Norges Rytterforbund sine nettsider