For sportslig representasjon kan overgang til annen klubb skje i et overgangsvindu
f.o.m 1. november det ene året t.o.m. 28. (29.) februar året etter. Overgang gjøres
digitalt i Min idrett. Overgang gjelder kun for ryttere som har eller har hatt lisens/grønt kort.

Hvis rytter ikke har hatt lisens/grønt kort så må man melde seg ut av gammel klubb og inn i ny klubb. Rytter må selv melde i fra til gammel klubb at man ønsker å melde seg ut.


Bytte klubb på 1-2-3:

  1. Logg inn på minidrett.no og søk om overgang
  2. Ny klubb får beskjed og må godkjenne medlemsskap innen 7 dager. Hvis dette ikke har skjedd innen 7 dager, ta kontakt med klubben du ønsker å melde deg inn i.
  3. Gammel klubb får beskjed og må godkjenne overgang innen 7 dager, ellers blir det automatisk godkjent.