Bærum Rideklubb ble stiftet 26. januar 1968.


Majoriteten av klubbens medlemmer har sprang eller dressur som sin gren. Vi har et godt støtteapparat for satsende ryttere, og vi arrangerer jevnlig ridestevner i begge grener. I tillegg har vi et bredt utvalg av aktiviteter som styrker og bygger samhold i klubben. Vi har sosiale aktiviteter for barn og unge i alle aldere, både med og uten hest, og vi driver aktivt med kunnskapsformidling til våre klubbmedlemmer gjennom våre kurs og arrangementer.


Bærum Rideklubb har i dag over 460 medlemmer fordelt på alle nivåer og med ulike mål for "hestelivet "sitt . Mottoet til klubben er "Rytterglede for alle" og vi jobber aktivt for å være en inkluderende klubb. Vi ser på det som en viktig klubbooppgave å drive rekruttering til sporten, samt sørge for å ivareta og støtte de som ønsker å drive sport på toppnivå. Kunnskapsformidling er et av våre satsningsområder. Bærum Rideklubb ønsker å gi medlemmene sine et godt grunnlag for å kunne gjøre egne vurderinger basert på kunnskap og hesteforståelse. Hestevelferd må ligge til grunn for alt vi gjør i denne sporten og det er viktig å formidle kunnskap om hva som er god hestevelferd. Vi har egne kurs for dem som er nye i sporten, som Grønt kort kurs og foreldrekurs, samt kurs for dem som vil lære mer om ernæring, biomekanikk og skadeforebygging og -behandling. Kursene våre blir annonsert på nettsidene våre, samt på instagramkontoen vår @baerumrideklubb.

Bærum Rideklubb har et styre, som forvalter klubbens økonomi og strategi. I tillegg har vi flere underutvalg, blant annet sprangutvalget, dressurutvalget og barn- og ungdomsutvalget. Disse gruppene har ansvar for stevnegjennomføring, arrangementer og markedsføring av klubben. Er du interessert i å sitte i styret eller i utvalgene, eller ønsker du bare å vite litt mer om hva klubben gjør? Det  er muligheter for alle som har lyst til å bidra til å gjøre klubben vår enda bedre. Send oss en epost brkarrangement@gmail.com eller bruk kontaktskjema på hjemmesiden. 


Bærum Rideklubb driver ikke rideskole selv, men samarbeider med rideskolene på
Østern Brug Ridesenter, Stall Tandberg og Stall Eide





Bærum Rideklubb er en del av Oslo Akershus Rytterkrets. Kretsen er bindeleddet mellom klubbene og Rytterforbundet. Oslo Akershus Rytterkrets er Norges største Rytterkrets med over 7000 ryttere.

Følg gjerne kretsenpå Facebook.




Bærum Rideklubb, Listuveien 9, 1359 Eiksmarka