VIKTIG - Nedenfor finner du informasjon om hva du skal gjøre, hvis du ønsker å ri på lag for klubben.

Alle som vil ri på lag for Bærum Rideklubb, må melde sin interesse med opplysninger om rytter og hest på e-post til

Dette gjelder alle klubblag over klubbstevnenivå.

Rytterne er selv ansvarlige for at de er kvalifisert i henhold til kvalifiseringsreglene. Det vil si at man må være kvalifisert før man melder interesse.
Ryttere som fraviker reglementet, kan bli utelukket fra fremtidig representasjon som følge av brudd på reglementet.

Utvalget forutsetter at ryttere som melder interesse for å ri på lag for klubben og blir tatt ut, stiller til start.
Ryttere som unnlater å stille til start, eller trekker seg underveis uten særskilt grunn, kan ikke påregne å bli tatt ut ved fremtidige laguttak.
Som særskilt grunn regnes skade/ sykdom på rytter eller hest som ikke gjør det forsvarlig eller mulig å starte.

Lagene blir satt opp av grenutvalgene på bakgrunn av tidligere resultater, formkurve, stabilitet og lagånd.

Misnøye med laguttak går via egen trener, som videreformidler begrunnede klager videre til utvalget.

Tilbakemelding med lagoppsett vil bli offentliggjort på klubbsiden til Bærum Rideklubb så snart dette foreligger, og til angitt dato.

Alle endringer etter at lagene er satt opp, må meldes fra til lagleder og eventuelt til andre ryttere på laget.
Alle ryttere må i tillegg melde seg på til stevne på vanlig måte.


Dressur- og Sprangutvalget
Bærum Rideklubb mars 2023