Bærum Rideklubb ønsker å tilby stevnebilder fra våre stevner og har i den forbindelse utarbeidet en avtale, slik at stevnefotografer som fotograferer inne på ridebanen på våre stevner har like forhold og konkurransedyktige priser. Ta kontakt med oss brkarrangement@gmail.com om du er interessert i å fotografere på våre stevner, eller ønsker mer informasjon om våre stevnefotografer. 

 

Stevnefotografering på stevner i regi av Bærum Rideklubb

Bærum Rideklubb ønsker å utforme et reglement for stevnefotografering på våre stevner, for å gi våre kunder et best mulig tilbud. 

I henhold til loven har ikke Bærum Rideklubb myndighet til å nekte enkeltpersoner å fotografere.

Det er derfor fritt frem for å komme å ta bilder for alle som ønsker det.

Dersom stevnefotografen ønsker å stå inne på konkurransebanen, må følgende betingelser aksepteres:

  • Bærum Rideklubb skal få bilder vederlagsfritt, til benyttelse i SoMe og skriftlig markedsføring av klubben og dens aktiviteter. Fotografen skal krediteres ved bruk av bildene. 10 bilder som inkluderer illustrasjonsbilder av hinder/utstyr og bilder med uidentifiserbare personer/identifiserbare personer med skriftlig samtykke om at klubben kan benytte bildene. Disse skal oversendes i løpet av mandagen etter stevnet.
  • Vinnerne i sponsor- og cupklasser ol skal fotograferes og bildene skal sendes som i punktet over og være vederlagsfrie.
  • Prisen per bilde skal ikke overskride 100 kr. Vi oppfordrer sterkt til å lage pakkeløsninger på 3, 5 og 10 bilder med lavere stykkpris. Prisene skal sendes Bærum Rideklubb sammen med aksept av betingelsene.    

 

Til gjengjeld får denne fotografen:

Navn og kontaktinfo i Ryttermeldingen og på SoMe.

Bli omtalt av speaker.

Stå inne på banen og fotografere.

Omtale og krediteringer på Bærum Rideklubbs innlegg og poster.

 

Bærum Rideklubb krever at stevnefotografer skal følge Idrettsforbundets retningslinjer, og at de selv plikter å sette seg inn i de til enhver tid gjeldene regler for dette. https://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/retningslinjer-for-publisering-av-bilder-og-film-av-barn/

 

Bærum Rideklubb har ingen økonomisk knytning til stevnefotograf, og har ingen plikter eller ansvar for denne. All ferdsel på stevneplassen skjer på eget ansvar og stevnefotografen må tegne egen forsikring. Bærum Rideklubb tar ikke ansvar for skader på utstyr eller person.

 

Send bekreftelse om at betingelsene aksepteres, samt kontaktinformasjon og priser til brkstevne@gmail.com for å få rett til å stå på ridebanen og fotografere.


 
 
 
 
 Bærum, 19. september 2023