Årsmøte 2024

Postet av Bærum Rideklubb den 5. Feb 2024

Kjære medlemmer av Bærum Rideklubb,

Årets Årsmøte vil bli avholdt tirsdag 05. mars 2024 kl 1900 på Teams. Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og skal avholdes hvert år innen utgangen av mars. Årsmøtet legger grunnlaget for klubbens virksomhet, og det er viktig at medlemmene møter opp. Det vil også bli valgt nye styremedlemmer. Vervene som er på valg er: Klubbleder, sprangansvarlig, vara- og ungdomsrepresentanter. Ønsker du en rolle i styret, eller vil du høre mer om vervene, så ta kontakt med valgkomiteen ved Elisabeth Sandnes på telefon 40874128.  

Det er anledning for medlemmer å melde inn saker til Årsmøtet. Saker som skal behandles på Årsmøte må sendes inn minst to uker i forkant, til baerumrideklubb@gmail.com.

Dokumenter til Årsmøtet vil publiseres på nettsiden innen 27. februar.

Meld deg på Årsmøte med teamslenken:  

https://events.teams.microsoft.com/event/50a02a70-6ad7-4451-88a7-ff7765008988@242de9d6-b095-44e0-afc8-4d01c12d9d62ÅRSMØTE 2024Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.