Invitasjon til Årsmøte i Bærum Rideklubb 25.02.2020

Postet av Bærum Rideklubb den 5. Feb 2020

Til medlemmene i Bærum Rideklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Bærum Rideklubb. 

Årsmøtet avholdes 25.02.2020 klokken 19.30 på Østern Brug i kafeteria.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 11.02.2020 til baerum.rideklubb@gmail.com.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på Facebook og WWW.baerumrideklubb.no

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Bærum RIdeklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Bærum Rideklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Bærum Rideklubbs vedtekter. 

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Elly Joys Røang kontaktes på Mobil 90 85 36 36 eller baerum.rideklubb@gmail.com.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret  


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.