Innkalling til årsmøte

Postet av Bærum Rideklubb den 29. Jan 2018

Til medlemmene i Bærum rideklubb

                                                                                                     

                                                                                                             Eiksmarka, 28. januar 2018

Innkalling til årsmøte i Bærum rideklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Bærum rideklubb.

Årsmøtet avholdes den 27. februar 2018 kl 1900 i Listuveien 9, 1359 Eiksmarka (kafeteriaen Østern Brug).

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 13. februar 2018, fortrinnsvis per e-post til cas@raeder.no, eventuelt per post til Catherine Sandvig, Eiksveien 52, 1359 Eiksmarka.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.baerumrideklubb.no og via klubbens facebookside.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.