Et nytt år med økt fokus på hestevelferd

Postet av Sille Merete Kasin den 26. Des 2023


Når vi nå har  rundet et nytt år, vil hensynet til hestevelferden stå sterkere enn noensinne. Med Eddie Bulls ti kjepphester og FEIs retningslinjer for hestevelferd som en viktig påminnelse, ønsker vi alle Bærum Rideklubbs medlemmer og andre hestevenner et riktig godt nytt 2024!Eddie Bull (1933 - 2007) var Norges første profilerte sprangrytter og aktiv pådriver da Bærum Rideklubb ble stiftet i 1968. Ved siden av en lang karriere som konkurranserytter i flere grener og med mange NM-titler, kongepokaler og internasjonale plasseringer å skilte med, arbeidet Eddie utrettelig med å undervise andre. Vi minnes ham til dags dato som en av våre mest respekterte og erfarne trenere. Han har over tid æren for den solide grunnutdanningen og karrieren til flere av våre mest profilerte toppryttere.

Eddie Bull var også engasjert i Norges Rytterforbund gjennom en rekke verv. Blant annet var han landslagstrener og bidro i stor grad da Norsk Breeders Trophy ble etablert. For sin innsats i norsk hestesport fikk Eddie NRYFs hederstegn som er norsk ryttersports høyeste utmerkelse. Han ble også tildelt Politihestenes Venners Hederspris og Kongens fortjenestemedalje i gull.

På hestens premisser

Eddie Bull var kjent som en ekte idealist og en hestekar som alltid arbeidet på hestens premisser i sporten. Selv refererte han ofte med et lunt smil til det engelske ordtaket Det tar tre generasjoner å bli en god hestekar. Dette utsagnet forteller oss noe viktig også i dag. Ting tar som kjent tid, og for enhver rytter må tålmodighet ligge til grunn for å kunne lykkes. Du skal ha respekt for den kunnskapen erfarne trenere og ridelærere har, og det er viktig at du er ydmyk og tar lærdom av den.

Økt fokus på hestevelferd

Når vi nå har rundet et nytt år, står som kjent hensynet til hestevelferden sterkere enn noensinne. God hestevelferd står sentralt i alt av NRYFs arbeid. FEI – det internasjonale rytterforbundet - vektlegger også god hestevelferd i retningslinjene sine. Blant annet finner du «The FEI Conduct of the Welfare of the Horse» i alle internasjonale stevneinvitasjoner og som vi anbefaler alle å lese og ta inn over seg. FEIs retningslinjer for hestevelferd ble utarbeidet i 2013 og gjelder alle grener. Retningslinjene er rettet mot all håndtering av hest, både når det gjelder utvikling, trening og all organisert konkurransevirksomhet. I tillegg gis retningslinjer for pensjonisttilværelsen for våre firbente venner.  

Arven etter Eddie

Som en nyttårshilsen til alle Bærum Rideklubbs medlemmer og andre hestevenner finner du Eddie Bulls egne «kjepphester ved sikkerhet og ridning» nedenfor.  Disse ble i sin tid utarbeidet på bakgrunn av lang erfaring og kunnskap og ligger fremdeles ute på NRYFs offisielle nettsider. 

I Bærum Rideklubb holder vi fortsatt minnet om Eddie og alt hva han som profesjonell hestekar stod for, levende. Årlig deler derfor styret vårt i klubben ut Eddie Bulls Minnepris til et klubbmedlem som har gjort seg positivt bemerket innenfor hestesporten foregående år eller over tid, og som ivaretar arven etter det ikoniske bærumsmedlemmet vårt på en god måte. Prisen ble opprettet av Mette Bull etter at Eddie Bull selv gikk bort i 2007.


Eddie Bulls 10 kjepphester

  1. Søk kunnskap om hesters egenart og spesielt om instinkter og reaksjonsmønster.
  2. Søk solid og riktig rideopplæring.
  3. Ikke overvurder egne rideferdigheter.
  4. Ha alltid et våkent øye i samvær med hester, og vis stor respekt under skjøtsel og ridning.
  5. Benytt en hest som er avlet og egnet for ridning, og som passer det ønskede bruksbehovet.
  6. Ta ikke på deg å oppdra en vanskelig hest. Det krever stor dyktighet og lang erfaring og er derfor ikke tilrådelig for de fleste amatører.
  7. Avpass til enhver tid fôringen til bruk og arbeid.
  8. Sitt opp på og stig av hesten på korrekt og forsvarlig måte.
  9. Benytt riktig saltøy av god kvalitet og vedlikehold det jevnlig. Kontroller daglig viktige deler som stigbøyler og bøyleremmer, tøyler, gjord og lignende.
  10. Benytt alltid hjelm og annet godkjent sikkerhetsutstyr. Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Siste fra Sille Merete Kasin