Bærum Rideklubb har ca. 400 medlemmer. - Har du lyst til å melde deg inn også? Vi har medlemmer på alle nivåer og med ulike mål for sitt "hesteliv". Vi ønsker å være en klubb for alle, og håper du finner deg til rette hos oss.

For å melde deg inn i klubben, må du sende informasjon om følgende punkter til baerum.rideklubb@gmail.com:

 • Navn
 • Adresse
 • Fødselsdato
 • Telefon (både mobil og privat)
 • Mail
 • Hvilke gren er du mest interessert i?
 • Hvor du rir
 • Hva slags medlemskap du ønsker

Årskontigenten for de forskjellige medlemskap i 2022 er:

 • Vanlig medlem kr. 600,-
 • Rideskoleelev kr. 400,-
 • Familiemedlemsskap kr. 800,-
 • Sponsormedlem minimum kr. 200,- 

Husk å gi beskjed, også dersom du flytter etc.

For å kunne starte på stevner, må du være medlem av en klubb.

Medlemskapet løper til det sies opp per e-post til medlemsansvarlig, du må sende epost til baerum.rideklubb@gmail.com. Ved utmelding i løpet av året krediteres ikke årets kontingent.

NB! bytte av representasjons klubb:

For sportslig representasjon kan overgang til annen klubb skje i et overgangsvindu f.o.m 1. november det ene året t.o.m. 28. (29.) februar året etter. Overgang gjøres digitalt i Minidrett. Overgang gjelder kun for ryttere som har eller har hatt lisens/grønt kort.
Hvis rytter ikke har hatt lisens/grønt kort så må man melde seg ut av gammel klubb og inn i ny klubb. Rytter må selv melde i fra til gammel klubb at man ønsker å melde seg ut.

Bytte klubb på 1-2-3:
1: Logg inn på minidrett.no og søk om overgang
2: Ny klubb får beskjed og må godkjenne medlemsskap innen 7 dager. Hvis dette ikke har skjedd innen 7 dager, ta kontakt med klubben du ønsker å melde deg inn i.
3: Gammel klubb får beskjed og må godkjenne overgang innen 7 dager, ellers blir det automatisk godkjent.