Rytterstøtten


Bærum rideklubb er svært glade og stolte over at vi har så mange aktive utøvere som er ute og konkurrerer på mange nivåer, fra utvidete klubbklasser og opp til sportens høyeste internasjonale nivå. Etter en lang periode med stevnetørke både i 2020 og nå i 2021, tenker vi derfor at vi vil gi medlemmene våre som satser, en aldri så liten gulrot - uansett gren, og uansett resultat. Nemlig rytterstøtte!

Gjennom rytterstøtte tenker vi at det vil være attraktivt å være medlem i Bærum rideklubb og representere klubben på stevner i inn- og utland, og dermed være ansiktet vårt utad. Slik synliggjør vi for konkurranserytterne våre at dere er viktige for klubbens omdømme, og også svært viktige for oss når det kommer til rekruttering.

Vi har laget et system der man selv som aktiv konkurranserytter, sender inn en oversikt innen utgangen av året (15.12) til styret i Bærum Rideklubb over de klassene og stevnene man har deltatt på gjennom sesongen. 

For 2022 ble det bevilget 75.000,- (max. støtte pr rytter 5.000,-) som skal deles ut etter følgende poengsystem, som vi håper både er motiverende og rettferdig, poengene gis pr stevne, ikke pr start :

  • Utvidet klubb-, Drive In- og  distriktstevner gir 5 poeng
  • Lands- og elitestevner gir 10 poeng
  • Internasjonale stevner gir 20 poeng
  • Nordisk Baltisk Mesterskap (NBC) gir 20 poeng + 20 poeng ekstra
  • EM, VM og OL gir 20 poeng + 20 poeng ekstra


Kriterier for Bærum rideklubbs rytterstøtte 2022:

  • Du må være medlem av Bærum Rideklubb og representere klubben på stevner fra og med utvidet klubbnivå og oppover.
  • Du må selv holde oversikt over stevnedeltakelsen din gjennom sesongen 2022, og kunne dokumentere stevnene dine.
  • Du må selv laste ned rapportskjemaet og sende det i utfylt stand på mail til baerum.rideklubb@gmail.com innen 15. desember 2022 sammen med rytters individuelle resultater i nryfstevne.no, Equipe eller annen database.
  • Styret i Bærum Rideklubb behandler innkomne søknader ved årsskiftet og fordeler potten som årsmøtet har fastsatt, ifølge gitt poengskala.
  • Kun søknader som sendes innen frist på rapportskjema, kvalifiserer til rytterstøtte.


Vi i styret i Bærum Rideklubb gleder oss veldig over å kunne tilby ordningen med rytterstøtte, og håper at alle ryttere i Bærum Rideklubb kan nyte godt av dette i mange år framover!