Velkommen til Årsmøte 2022

Postet av Sille Merete Kasin den 28. Feb 2022

Innlegget er oppdatert.

Tirsdag den 8. mars klokken 19:00 ønsker vi som tidligere angitt, alle medlemmer i Bærum Rideklubb velkommen til Årsmøte 2022.

Grunnet den pågående koronasituasjonen har styret besluttet at møtet vil foregå digitalt på Teams. Sakspapirer er vedlagt nedenfor. 

Årsrapport 2021 Bærum Rideklubb.pdf

Som det fremgår av sakspapirene, er regnskap for 2021 med revisors beretning, samt styrets forslag til budsjett 2022, grunnet den pågående koronasituasjonen denne gangen publisert som separate vedlegg: 

Revisorrapport 2021.pdf

Regnskap 2021 Bærum rideklubb signert.pdf

Lenke til selve møtet finner du her: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjEyMzkwOWMtMzgzYS00ZjJlLTkzZTQtZDcxYjlkNTgwYTkx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f580e84c-bf3f-4874-8029-c9386c7356a4%22%2c%22Oid%22%3a%227669299f-1e44-4e38-a5a5-559912d253cf%22%7d

Vi minner om at eventuelle forslag må være styret i hende pr. mail baerum.rideklubb@gmail.com senest 8 dager før årsmøtet.

Velkommen!

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.