Innkalling til årsmøte

Postet av Sille Merete Kasin den 8. Feb 2022

Til medlemmene i Bærum Rideklubb

                                                                                                                           Bærum, 08.02.2022

Innkalling til årsmøte i Bærum Rideklubb 2022

Styret innkaller herved til årsmøte i Bærum Rideklubb. Grunnet koronasituasjonen vil årsmøtet avholdes digitalt på Teams tirsdag den 8. mars kl. 19:00.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret innen utgangen av februar 2022 på mail baerum.rideklubb@gmail.com. Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på Bærum Rideklubbs facebookside og på klubbens hjemmeside www.baerumrideklubb.no

 For å ha stemmerett og kunne velges til verv, må man ha vært medlem av Bærum Rideklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Bærum Rideklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett. For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Bærum Rideklubbs vedtekter.

 Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan klubbens nestleder Agnes Mithassel kontaktes på mail baerum.rideklubb@gmail.com eller eventuelt også på mobil 959 99 371.

 Velkommen til årsmøte 2022!

 Med vennlig hilsen styret

Arkivbildet viser to glade klubbmedlemmer iført deler av Bærum Rideklubbs egen klubbkolleksjon, og er tatt av Alice Bjerke.

 Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.