Melding av interesse - landsfinale i Norgesserien og NM Lag 2021

Postet av Sille Merete Kasin den 25. Jun 2021

Tradisjonen tro arrangeres landsfinalen i Norgesserien og NM lag under samme stevne, og i år foregår altså dette i regi av  Drammen og Omegn Rideklubb i tidsrommet 4. - 8. august. Mens landsfinalen i Norgesserien er skrevet ut som distriktstevneklasser, inngår NM Lag som en del av landsstevnet sammen med blant annet ponnicuper. I tillegg inviterer arrangørklubben til elitestevne, så her bør det være klassetilbud til noen og enhver.

Arkivbilde: depositphotos.no

NORGESSERIEN - LANDSFINALE 

Så langt ser det ut til at vi i Bærum Rideklubb stiller lag i flere finaler, men vi ønsker oss fortsatt flere ekvipasjer med på lag!

Finalen i 4. divisjon går i 0,80 m med bedømming 280 feil og stil. I 3. divisjon går finalen i 1,00 m , mens 2. divisjon går i 1,10 m og 1. divisjon 1,20 m. I 2. og 1. divisjon er bedømmingen 238.2.2.

Landsfinalen går over tre dager, dvs. to innledende avdelinger, samt eventuell finale. Vi oppfordrer også ponniekvipasjer til å stille!

Ryttere som allerede har meldt interesse for å ri, behøver ikke å melde fra på nytt, da alle ønsker så langt er notert.

Hvert lag består av tre eller fire ekvipasjer fra samme klubb. Ekvipasjene i landsfinalen må ha gjennomført høyeste klasse som finalen går i, på D-stevne eller høyere. Hver rytter kan starte i flere divisjoner på ulike hester. Ingen rytter kan starte i samme divisjon i landsfinalen med mer enn én hest. En hest kan ikke delta i landsfinalen med flere ryttere. 

NM LAG SPRANG 2021

Er du kvalifisert, og har lyst til å stille som representant for Bærum Rideklubb i NM Lag 2021?

NM Lag går i klasse 1,25 m /1,30 m i tre avdelinger over tre dager, hvor de to første avdelingene er kvalifisering til finaledagen. Både 1.avdeling og 2. avdeling har bedømmelse 238.2.1.2, mensmail med  finaledagen har to like omganger med bedømmelse 261.3.3b. Ifølge statutt skal vanngrav inngå i 2. avdeling avdeling og/eller i finaleavdelingen.

De åtte beste lagene fra 1. og 2. avdeling går til finalen. Ved likt antall feilpoeng på åttendeplass vil plassering i 1. avdeling avgjøre hvilket lag som går til finalen. Lagene stiller med null feilpoeng i finalen.

Hvert lag kan bestå av tre eller fire ryttere, hvorav de tre beste i hver runde teller. To ryttere fra hvert lag starter først på laveste høyde, og deretter reguleres hinderhøyden opp for den siste eller de to siste ekvipasjene fra hvert lag.

De åtte beste lagene fra 1. og 2. avdeling går til finalen. Ved likt antall feilpoeng på åttendeplass vil plassering i 1. avdeling avgjøre hvilket lag som går til finalen. Lagene stiller med null feilpoeng foran finaledagen. Eliminert lag etter 1. kvalifisering kan starte i 2. avdeling men får et tillegg på 20 feilpoeng mer enn dårligste resultat.

Merk at ekvipasjene må være kvalifisert til siste avd. i henhold til KR II § 258. 

HVORDAN MELDE INTERESSE OG MELDE PÅ?

  • Les Bærum Rideklubbs retningslinjer "Påmelding til lagkonkurranser". Disse finner du under fanen "Bærum Rideklubb".
  • Send mail med melding av interesse  til om å ri NM Lag 2021 til baerum.rideklubb@gmail.com med kopi til sille.kasin@gmail.com. Husk å oppgi divisjon/ høyde du ønsker å ri , samt fullt navn og lisensnummer på deg selv og hesten din sanrest og senest innen fredag 9. juli. Merk at ekvipasjen skal være kvalifisert i henhold til KR II § 258 før melding om interesse sendes.
  • Laguttakene vil bli publisert både her på Bærum Rideklubbs offisielle nettside og på facebooksiden vår. He vil også navn på lagleder fremgå.
  • Grenutvalgsleder sprang oppnevner lagleder og sender lagoppsett til arrangør. Merk at alle ryttere som tas ut til å representere Bærum Rideklubb i enten lagfinalen i Norgesserien eller NM Lag, i tillegg melder selv via nryfstevne.no. Fristen er fredag 23. juli.
  • Klubben dekker lagavgift for alle bærumsryttere i Norgesserien og NM Lag, samt obligatorisk oppstalling og veterinæravgift for alle NM-hester. 
  • Ekvipasjer til start står selv ansvarlig til å betale øvrige avgifter, så som NRYF-avgift, strøm til lastebil o.a. ved påmeldi

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.