Påmelding til lagkonkurranser


VIKTIG - Nedenfor finner du informasjon om hva du skal gjøre, hvis du ønsker å ri på lag for klubben.

Alle som vil ri på lag for Bærum Rideklubb, må melde sin interesse på mail til
sprangutvalget v. Sille Kasin på baerum.rideklubb@gmail.com og kopi til sille.kasin@gmail.com eller
dressurutvalget v. Line S. Larsen på baerum.rideklubb@gmail.com med kopi til linesynnovelarsen@gmail.com.
Dette gjelder alle klubblag over klubbstevnenivå.

Tilbakemelding med lagoppsett vil bli offentliggjort på klubbsiden til Bærum Rideklubb så snart dette foreligger, og til angitt dato.
Alle endringer etter at lagene er satt opp, må meldes fra til lagleder og eventuelt til andre ryttere på laget.
Alle ryttere må i tillegg melde seg på til stevne på vanlig måte.

Ryttere som unnlater å møte på stevne og som ikke har gitt beskjed, eller som eventuelt trekker seg uten gyldig grunn, vil komme sist i betraktning ved senere laguttak.

Lagene blir satt opp av grenutvalgene på bakgrunn av tidligere resultater, anbefalning fra trenere og eventuelt i samråd med andre styremedlemmer i Bærum Rideklubb.

Eventuell misnøye med lagoppsett bes tatt opp med aktuell trener, som kan bringe dette videre til utvalget ved behov.

Dressur- og Sprangutvalget
Bærum Rideklubb


Levert av IdrettenOnline